HR:Corporate

A Miau Wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Potenciális corporate partnerek vizsgálata

A feladat előtörténete

Optimalizálni és egységesíteni a corporate partnerekkel történő együttműködést, gördülékennyé téve ezzel további partnerek becsatlakozását a szállodai szobák értékesítésébe.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A jelenlegi gyakorlat szerint a már meglévő corporate partnerek különböző paraméterek hozzáadásával találhatóak a rendszerben. Egyénre szabott szerődések megkötésével, egyedileg meghatározott feltételrendszer kíséri mindegyiket, függetlenül annak nagyságától, teljesítményétől. Cél, hogy egységes rendszer kerüljön kidolgzásra annak érdekében, hogy a partnerek számának növekedésével, a szerződéskötéssel járó idő minimálisra csökkenjen. A mintapélda alapján figyelembe lehet venni az eladott szobák számát, a fizetési feltételeket és a partner részére járó kedvezmény mértékét. Ezek alapján a példában szereplő partnerek közül számomra legkedvezőbb feltételekkel és teljesítménnyel az E rendelkezik, annak ellenére, hogy az E cég számára adott kedvezmény mértéke 4-es minősítést kapott. Ugyanis minél több szobát értékesít, annál nagyobb kedvezményben részesülhet. A minősítésbe ez az attrubútum egy tájékoztatás, de a partner rangsorolásánál fontos információ.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Hét corporate partner adatait hasonlítottam össze az egy éjszakás foglalásokat tekintve.

Objektumok (sorok)

A tábla objektumai az értékesítő (corporate) partnerek, akik nem kerülnek megnevezésre az üzleti titok védelme érdekében. A táblázatban az alábbiak szerint szerepelnek: A cég B cég C cég D cég E cég F cég G cég

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Öt attribútum adja az összehasonlítás alapját. Melyek a következők: - Kedvezmény mértéke. Opciólista: 3%, 5 %, 10%, 15% - A corporate partner részére biztosított kiadható szobák száma, kontingens. Opciólista:10, 15, 20, 25 - Eladott szobák száma. Opciólista: az összehasonlítás mértékegysége nap - Fizetési feltétel. Opciólista: előrefizetés, átutalás 8 napra, átutalás 15 napra, átutalás 30 napra. - Megjegyzés. Opciólista: megbízható, néha késik a fizetéssel, kintlévősége van. Természetesen az a legkedvezőbb, ha megbízható jelzés van az értékesítőpartner megjegyzés rovatába.

A feladat által érintett célcsoportok

A cégcsoporton belül, minden értékesítési részlegen dolgozó corporates kolléga.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat elvégzése során több vonalon is eredményesek lehetünk: 1. lerövidül a corporate szerződés elkészítésének ideje egyfajta "mintaszerződés" használatával 2. teljesen kizárható a szubjektivitás a a kedvezménymértékek eldöntése terén. 3. egyfajta rangsor alakítható ki a partnerek között, ami segítséget nyújthat a további együttműködés bővítéséhez

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

- az értékesítő partnerek adatainak táblázatba foglalása, ami megtalálható a HR_VK.xls Alapadatok fülén. - az adatok sorrendbe állítása a megadott szempont (értékesített egy éjszakás tartózkodások) alapján, ami megtalálható a HR_VK.xls fájl Tanppélda fülén - COCO elemző modell felhasználása - A COCO mátrix eredményének elemzése. HR_VK.xls fájl My-x fül.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A COCO táblázat E cég adatait mutatja (A47:I47), mely a legjobb kondíciókkal bíró értékesítő partner. A táblázatban látszik, hogy a sorban utána következő, kondíciók tekintetében a második a G cég. Az E és a G cég közötti különbség a fizetési feltételek esetében tükröződik, ahol az E cég esetében előrefizetés van a G cég esetében pedig 8 napos átutalás, mely ebben az esetben hátrányt jelent.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az eddigi gyakorlattal szemben az elemzés után együtt láthatjuk a partnerek főbb paramétereit mely alapján megvalósítható az a törekvés, hogy a legoptimálisabb értékesítő partnerhez hasonló, követő módszerrel kialakításra kerüljön egy corporate szerződés minta alaptartalma. Megtudhatjuk, hogy mely partnerekkel érdemes továbbfejlszteni a kapcsolatot, támogatni őket az értékesítő munkában. Rangsort tud állítani és feltudja hívni a figyelmet a potenciális partnerekre.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A módszer választ ad arra, hogy melyik a legoptimálisabb értékesítő partner, de csak a legfontosabb paraméterket vette figyelembe. Az információkat bővíteni lehet még több ismérvvel, mely - bár nem jelentősen- pontosíthatja még a kapott információkat. Segítséget nyújthat a jövőbeni partner teljesítmények vizsgálatánál, a szerződés felülvizsgálatánál, további engedmények adásához, vagy éppen csökkentéséhez, az ösztönzés egyik alapját is képezheti.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet

Személyes eszközök