Magyarul

In English

Írjon e-mail címünkre!Erdővédelmi Osztály
[Dolgozók]   [Tevékenységek]
Tevékenységek

Alaptevékenység
  a hazai erdők egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése kocsánytalan tölgyesekben, bükkösökben, akácosokban és égeresekben, 20 ezer számozott mintafát tartalmazó országos kísérleti hálózat, és a 16x16 km-es nagyterületű erdőkár-felmérési rendszer (EVH) 65 mintaterületei alapján;
  az erdőpusztulás okainak feltárása, az egyes erdőtípusokban kialakuló "kárláncolatok" megismerése, a szinergista kapcsolatrendszerek elemzése;
  Erdővédelmi Figyelő-, Jelzőszolgálati Rendszer üzemeltetése és évente növényvédelmi prognózis készítése.
Egyéb aktuális kutatási témák
  a tölgyesek megbetegedésének -oak decline -vizsgálata;
  a feketefenyő hajtáspusztulásának vizsgálata és védekezési technológia kidolgozása;
  a hazai akácosok egészségi állapotának vizsgálata,
  Az éger fitoftórás (Phytophthora spp.) megbetegedésének vizsgálata,
  Az országba behurcolt új fajok, mint potenciális kártevők hazai életmódjának vizsgálata.
Interdiszciplináris kutatások (együttműködő intézmények)
  tölgyek megbetegedésének vizsgálata (MTA Növényvédelmi Kutató Intézet);
  gubacsdarazsak populációgenetikája és ökológiája (Oxford University);
  a gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) haploid törzsének cseréje (Instituto di Patologia e Zoologia Forestale e Agraria, Firenze);
  Cserebogár törzsek, Kárpát-medencei elterjedése (Szlovák Erdészeti Kutató Intézet, Zólyom-Selmecbánya).


«  Vissza

 

© Copyright Erdészeti Tudományos Intézet