Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárszaktanácsadás

 

 

dr. Kukovics Sándor – Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

dr. Jávor András – Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen

A létszámcsökkenés következtében az exportunk volumene csökken, a lehetõségek jelentõs mértékben kihasználatlanok, importunk pedig nõ. Folyamatosan csökken az ágazat fõ termékének számító vágójuh és juhhús exportkontingensének kihasználtsága, ami hosszabb távon piacvesztéssel is járhat. (Az árualaphiány egy részének pótlására Romániából is importáltunk bárányokat olaszországi export céljára.) Az exportbevétel 1996-ban 8 milliárd 523 millió Ft volt, az import értéke pedig 1 milliárd 742 millió Ft-ot tett ki.

A tejtermékeink elõtt gyakorlatilag nincsenek korlátok és kontingensek. Az 1996-os évi mintegy 220 tonnával szemben úgy 4-5-szörös mennyiség elhelyezésére volna lehetõségünk.

A hazai elõállítású juhtejtermékeink minimális része kerül a hazai piacra. Az itteni igények kielégítésére sokkal inkább az importból származó tejtermékek szolgálnak, amelyek bizonyos hányada tovább feldolgozás alapján más piacokon is megjelenik.

Tekintettel arra, hogy a gyapjú hazai feldolgozása szinte megszûnt, a hazánkban megtermelt gyapjú döntõ hányada (90-95 %) exportra kerül. Sõt, a gyapjúimportunk nagyobbik hányada is re-export alapját képezi.

1. táblázat: Export-import mérleg 1990-1995

 

1990

1995

Import érték

120 millió Ft

850 millió Ft

vágójuh

 

355 tonna

juhhús

 

134 tonna

nyersgyapjú

 

4.680 tonna

juhsajt

 

45 tonna

juhtúró

 

372 tonna

Export érték

78 millió USD

59 millió USD

vágójuh

27.400 tonna

19.200 tonna

csontos hús

1.670 tonna

331 tonna

juhsajt

782 tonna

266 tonna

nyersgyapjú

 

5.504 tonna

(Kukovics és mtsai 1997)

2. táblázat: Exportforgalmi adatok 1996

Megnevezés

Mérték-egység

Márc. 31-én

Jún. 30-án

Szept. 30-án

Dec. 31-én és 1996 össz.

Különféle élõ vágójuh*

Egyed

264661

498488

703905

909658

 

Tonna

5423

10033

14952

18904

Csontos juhhús*

Egyed

6037

11544

24533

40101

 

Tonna

54

104

241

417

Különféle élõ vágójuh**

Egyed

3437

6642

7346

9588

 

Tonna

75

149

190

287

Csontos juhhús**

Egyed

3370

3394

5191

5437

 

Tonna

30

30

52

53

Nyers gyapjú**

Tonna

365

2428

3002

3873

Juhsajt*

Kg

75685

169918

297527

458123

Juhtúró**

Kg

18921

36826

36826

36904

*EU **EU-n kívül (Jávor és mtsai, 1997/c)

3. táblázat: Import forgalmi adatok 1996

Megnevezés

Mérték-egység

Elsõ félév

Második félév

1996. össz.

Juh össz.

Egyed

21552

92254

113806

 

Tonna

522,3

2491,7

3014

Tenyészkos

Egyed

16

19

35

 

Tonna

1

1

2

Anyajuh

Egyed

579

21

600

 

Tonna

35,3

0,7

36

Növendék egy évig

Egyed

20967

92214

113171

 

Tonna

486

2490

2976

Nyers gyapjú

Tonna

2492

1529

4020

Juhtej

Liter

-

-

-

Juhsajt

Kg

212620

252689

465309

Juhtúrú

Kg

53155

66842

119997

Csontos juhhús

Tonna

29

-

29

(Jávor és mtsai 1997/c)

4. táblázat: Kontingens és kihasználtság

Év

EU kontingens (tonna)

Export (tonna)

Kihasználtság (%)

 

vágójuh

juhhús

vágójuh

juhhús

vágójuh

Juhhús

1994

23617

1420

19999

424

84,69

29,8

1995

23651

1500

19602

318

82,88

21,2

1996

24362

1550

18904

417

77,60

26,9

(Jávor és mtsai 1997)

ÁTK Herceghalom 1999 november