Best of MYX-news: close

Let's go to the Competition HUNINNO: 2014.X.15-17. Innovative stress-management and Virtual-Robot Farmer in Budapest
Special prize for the NGSTRESS-project in the finale!!!

Let's go to the Finale: Innovact Award 2014 (April 01-02, Reims)
Our prototype = Virtual Robot Farmer
based on similarity analyses

Special prizes from INNOREG-KMRIÜ (2013) for innovative Students
(Innovation Agency for Central-Hungary)
Dead heat for two tasks: quality management of studies and
new moduls for production plannig softwares
based on similarity analyses

National Innovation Prize of ITBN 2012 for SeaLog
a software for suspicion generating
based on similarity analyses

MY-X FREE, the online analytical tool
supported by INNOCSEKK programm in Hungary (2006-2009)
based on similarity analyses

KÉ2014
'Ember-kísérletek': close2

Stressz-teszt
avagy a prevenció robotizálása

Intuíció-teszt:
Hová tart vajon egy-egy idősor?
avagy céginformációs rendszeradatok nagyító alatt

Intuíció-teszt:
Milyen csoportok bújnak meg 2D-s pixel-halmazokban?
avagy mi az ideális klaszterszám?

Intuíció-teszt:
Melyik honlap az ideális?
avagy komplex értékelési feladat éles szeműeknek

Személyiség-teszt:
Lie2me!
avagy egy kérdőív sok mindent elárulhat...

Utolsó módosítás: 2015.07.19 * 14:08 - MIAÚ-RSS

Hasonlóságelemzés a szummatív értékelésben

Vezércikk: 2017. Február (MIAU No. 222.)
(Előző cikk: MIAU No. 221.)

Kulcsszavak: mindenki másként egyforma elv, objektív értékelése, robotizálás

Kivonat: Az iskolarendszer hangsúlyos részét képezi a szummatív értékelés. Jelen TDK-munka alapvetése a szummatív értékelési gyakorlat széleskörű elterjedtsége (fókuszban a félévi és év végi jegyek). Az objektivitásra törekvő tanári gyakorlatnak számos eltérő súlyozási és átlagszámítási szisztéma részét képezi. Azonban ezek bár a korrektséget és kiszámíthatóságot képesek jól megvalósítani, önmagukban is jelentős szubjektivitást visznek az értékelés folyamatába. A COCO hasonlóságelemzési szoftver alkalmazásával alternatív és a fent említett szubjektív faktorok elkerülését lehetővé tévő megoldást kívánok bemutatni vitaindító céllal. Az alkalmazott hasonlóságelemzési megoldás nem kizárólag az egyes önálló értékeléseket súlyozza, hanem lépcsős függvények alkalmazásával készít becslést arra, mely értékelési esemény esetében konkrétan melyik jegy milyen mértékben járul hozzá a diákok minél kiegyenlítettebb (antidiszkriminatív / Y0) kimenti értékeléséhez. A diákok között a végső értékelésben szimmetrikusan azok a különbségek jelennek meg, amelyek a „mindenki másként egyforma”-elv mint nullhipotézis kielégíthetetlenségéből fennmaradnak a legkisebb négyzetes hibájú közelítő modell esetén is. A norma körüli eredményt elérő tanulók éles megkülönböztetése nem célja a modellnek, ezzel álláspontom szerint a jegyadási határok szubjektivitásának kiküszöbölésén túl a fejlesztési és tehetséggondozási kapacitások dinamikus tervezése is racionalizálható. Tovább (PDF)


Észrevételeit érdeklődéssel várjuk email-ben!

((Vissza))
miau.gau.hu
myxfree.tool
rss.services