A hulladékok csoportosítása eredet és halmazállapot szerintHalmazállapot szerint
Szilárd Folyékony Iszapszerű Gáznemű
Eredet szerint Telepü-lési háztartási és utcai szemét kommunális szennyvíz kommunális szennyvíz-iszap, szippantott iszap lakóházfűtések füstje
Terme-lési ipari melléktermékek és hulladékok, állati eredetű hulladékok, almos trágya ipari szennyvizek, olajok, hígtrágya ipari szennyvíziszapok ipari füstök és gázok
Veszé-lyes különféle ipari törmelékek, porok savak, lúgok, oldatok, festékek, trafóolajok galvániszapok vegyipari, petrokémiai gázok és füstök

Vissza a nyitólapra