Az önértékelés

 

Az utóbbi években az auditálás mellett egy új minôségértékelési módszer jelent meg, ami egyértelmûen a TQM-filozófiához kötôdik, ez pedig az ún. önértékelés. Ennek lényege, hogy a vállalat saját tevékenységét és ennek eredményeit értékeli.

Az önértékelés messze túlmutat a hagyományos értelemben vett minôségügyi teljesítmények vizsgálatán. Az értékelés alapja mindig egy TQM-modell. Hazánkban az ún. EFQM-(európai) modell adaptálása történt meg, ez képezi a Nemzeti Minôségi Díj alapját is.

A magyar Nemzeti Minôségi Díj (NMD) értékelésének alapjául szolgáló önértékelés az 1997-es pályázati útmutató szerint segít:

Az önértékelést semmiképpen nem szabad úgy felfogni, mint olyan eszközt, amely csak minôségdíjra pályázók számára lenne szükséges a pályázat elkészítéséhez. A vállalatok egyre szélesebb körének kellene alkalmaznia az önértékelést az üzleti kiválóság elérésének eszközeként.

Ez európai modell lényege, hogy az értékelendô vállalatnak 9 fô kritériumterület részletes elemzését kell elvégeznie. Ezek két nagy csoportra bonthatók.
Az 1-5. kritériumterület alkotja az ún. adottságokat, a 6-9. kritériumterület pedig az ún. eredményeket. (Gyôri, 1998.)

Az adottságok között szereplô kritériumok arra keresik a választ, hogy milyen eszközöket, módszereket alkalmaz a vállalat az eredmények megalapozásához.

Ide tartoznak:

Az eredménykritériumok kiterjednek:

Az önértékelés során vizsgálni kell az adottságok és az eredmények közötti belsô, ok-okozati összefüggéseket is. Így vizsgálni kell, hogy az adottságok kritériumterületén belül alkalmazott módszerek milyen eredmények eléréséhez járultak hozzá, és fordítva: bizonyos elért eredmények mely adottságok tudatos és tervszerû érvényesítésével hozható összefüggésbe.

Az önértékelési módszer helyes alkalmazásával olyan mérôszámot lehet kialakítani, ami lehetôvé teszi, hogy a vállalat másokhoz és saját korábbi állapotához képest megállapítsa a fejlôdést.

 

A fent említett magyar Nemzeti Minôségi Díjról ill. más a TQM-hez kapcslódó díjakról a következô oldalakon olvashatunk az interneten:

  1. http://www.mik.hu/dij_m.htm

  2. http://www.ikm.iif.hu/economy/quality/nmd_a97.htm

  3. http://www.netstudio.hu/Felsooktatas/98.1/38.htm

  4. http://www.netcall36.hu/minoseg/shiba97.htm

  5. http://www.mik.hu/shiba.htm

     

    vissza az elejére