Főoldal Email Referenciák Kapcsolat Statisztika
HU EN
AVIR Egy csapat másként gondolkodó...
 
Keresés
 
 
 
 
Fejlesztési napló

Keresés a listaelemek között ( 37 db )Segítség
Elkészült a SWOT elemzések mögött lévő automatizmusok motorja, amely a későbbiek során folyamatosan bővül az igényeknek megfelelően. (v2.00)

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-05-10 10:22

Elkészült az adatbázis monitor, amely az adatgyűjtéstől függően kerül frissítésre.

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-05-10 10:17

Az AVIR weboldalak kialakítása és finomhangolása után a programozási feladatok középpontjába az önértékelések ismert anomáliáival szemben boltív-jellegű teljességet jelentő SWOT elemzések testre szabása, automatizálása került. A következő hírek az előrehaladás fázisait mutatják be...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-04-11 09:12

F0019: Fel kell készíteni a tervezett online adatvagyon-gazdálkodási megoldásokat (OLAP) és az elemzéseket arra, hogy grafikusan (pl. sorba rendezett eredmények, idősorok, sugárdiagramok, sugárdiagram-fázisok animációja) is támogatni legyenek képesek az értelmezést.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-02-28 09:26

Vezetők jövőbeli (azaz mobil / pl. Blackberry-jellegű környezetben való) támogatásának lényege a méretredukció, a gyorsaság és az újszerű vizualitás kialakítása. Ennek egy példája a "széles képernyős" animációs felület. Az első lehetséges animáció a dinamikus SWOT-elemzések sugárdiagramjainak előállítása. Ezen 2D-s animációk egy objektum időbeli értékének n-dimenziós változását képes jól vizualizálni.

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-02-26 19:29

F0017: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-02-25 21:10

F0018: Az e-learning menüpontot át kell alakítani hír-blokk jellegűvé. Ennek következtében az e-learning is felkerül majd a főoldalra, részévé válik a mindösszesen számításnak, s az első híre a jelenlegi wiki-utalás lesz. A többi hír a jelenlegi oktatási feladatok során felmerülő tapasztalatok és mellékletek sorozata...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-02-25 21:09

F0017: A főoldal hírblokkjainak utolsó sora legyen egy mindösszesen kategória, melyben a felette lévő tematikus blokkok hírszámainak összege szerepel csak. Emellett minden egyes hírblokk-elnevezés is legyen kattintható kényelmi okokból, azonos linkkel, mint az összes hír ugyanabban a sorban...

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-02-25 20:27

F0016: Az AVIR design három rétegűvé kell, hogy kinője magát: 1. jelenlegi munkakörnyezet, melyben evolutív finomhangolás zajlik folyamatosan (pl. F0014). A 2. réteg egy alapvetően betűfolyam-mentesített világ, melyben a normál munkafelületek elérését rafinált vizuális élmények biztosítják (műszerfal), ill. a központi képernyő-területen olyan önálló animációk kerülnek kialakításra (vö. BSC: dinamikusan pulzáló SWOT-potenciálcsillag), melyek átvezetnek a 3. rétegbe: ennek célja az animációk mobilkörnyezetben való alkalmazhatóságának szavatolása (vö. felső-vezetői blackberry-logika). Kerülendő: minden rétegben az öncélú design megjelenése...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-02-07 09:04

F0015: A főoldal dátum-blokkja februártól tartalmazza az összes bejegyzés darabszámát naplónként/kategóriánként a sor végén az "összes" hivatkozás mögött zárójelben.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-30 21:40

F0014: A 3 blokkban kialakult menüpontok újraszervezése: legyen 4 menüblokk! Az utolsó (egyben új) blokk neve legyen februártól: adminisztráció. Ide kerüljön be a hírfeltöltés és a hírtörlés. A célcsoportok-blokk maradjon érintetlen. A modulok blokk legyen a harmadik helyen, s innen kerüljön át minden NAPLÓ a 2. blokkba, mely neve legyen Naplók. Vagyis a Háttér blokk, mint név szűnjön meg. A kapcsolat és a referenciák és a LOG menüpontok kerüljenek fel a Főoldal mellé. Az AVIR monitor is naplónak számít. A modulok blokk kezdődjön a dokumentumtárral. A naplók blokkja pedig első közelítésben a naplóbejegyzések száma szerint legyen sorba rendezve fentről lefelé. Hasonlóképpen a főoldal dátum-blokkja esetében is...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-30 21:38

F0002: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-30 21:30

F0010: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-30 21:18

F0012: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-30 21:01

F0013: Teljesítve "Legyen kialakítva a célcsoportok alatt egy "Egyetemi/Kari vezetés" menüpont, ahová a határozati javaslatok (pl. neptun feltöltés előtti konzisztencia-ellenőrzés, ill. naplóvezetési kötelezettség bizonyos munkaköröknek, ill. naplóelemző munkakörök definiálása, stb.) jönnek hír-jellegű technológiai megoldás mellett"

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-30 21:00

F0013: Legyen kialakítva a célcsoportok alatt egy "Egyetemi/Kari vezetés" menüpont, ahová a határozati javaslatok (pl. neptun feltöltés előtti konzisztencia-ellenőrzés, ill. naplóvezetési kötelezettség bizonyos munkaköröknek, ill. naplóelemző munkakörök definiálása, stb.) jönnek hír-jellegű technológiai megoldás mellett

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-26 09:24

F0012: A Home-ra minden napló (neptun, IMIR, stb.) frissességi dátuma beemelendő.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-24 15:25

F0000: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-23 23:34

F0001: Teljesítve

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-23 23:34

F0003: Teljesítve

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-23 23:33

F0004: Teljesítve

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-23 23:33

F0006: Teljesítve

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-23 23:32

F0007: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-23 23:31

F0009: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-23 23:29

F0005: Teljesítve

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-21 21:33

F0011: Az angol nyitóoldal folyamatos hozzáigazítása a magyar változásokhoz magyar tartalmakra mutató linkek nélkül a dátum-táblázatban...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 15:45

F0010: Szükséges a legalsó menüblokkba egy IMIR-napló elnevezésű menüpont, melybe azon feladatok kell, hogy felkerüljenek, melyekre csak a jövőben kell megoldást keresni: ennek első híre a CV-k (http://miau.gau.hu/avir/cv) egységes rendszerének megteremtése legyen (vö. http://miau.gau.hu/avir/public/pl_v5.doc), második híre a Személyügyi Informatika Hallgató által írt szabadság-halmozódási probléma megoldására való felhívás (vö. http://miau.gau.hu/avir/public/szuinf_szabadsagterv.doc)

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 11:41

F0009: Készüljön a fejlesztési napló mintájára tájékoztatási napló, melyben a kommunikációs vezető és a munkacsoport-vezető által feltárt tervezett és realizált kommunikációs feladatok kerülnek bemutatásra (vö. KSH-tájékoztatási terv).

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 08:55

F0008: Ki kell alakítani az első példaértékű benchmarking OLAP-ot (UNI-OLAP) a mellékelt adatvagyon alapján.

Kapcsolódó URL megnyitása | 2011-01-21 08:44

F0007: A fejlesztési napló mintájára keletkezzen egy neptun-napló, melynek célja, hogy a neptun-specifikus egyedi feladatok kijelölését és készültségi fokát mutassa be időrendben.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 08:41

F0006: Keletkezzen egy ÚJ menüblokk legfelülre. Címe: Célcsoportok. Elemei: a kommunikációs vezető által megszólítani tervezett halmazok elnevezései (pl. szakvezető, operatív önértékelő, neptun-adminisztrátor, információbróker, stb.). Az elemek tartalma és formája: egyedi statikus oldalakon include-ként legyen beemelve a kommunikációs vezető által szerkesztett és archivált aktív tartalom...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 08:40

F0005: A fejlesztési napló is kerüljön fel a nyitóoldal dátum-táblázatába, ahol a szakértŐi rendszerek helyesírása is legyen finomhangolva...

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 08:37

F0004: Az angol nyelvű verziónak a nyitó oldalon túl ne legyen csak annyi menüpontja, amennyi valóban angol nyelven folyamatosan karbantartott tartalommal rendelkezik (vö. desztináció-specifikus tartalommenedzsment).

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-21 08:35

F0003: Az összes hír-jellegű lista (kivéve munkanapló hosszú híreinek) térhasználata legyen térkímélőbb (sűrűbb).

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-20 09:50

F0002: A keresés menüpont legyen kiemelve az első menüblokkból és helyére kerüljön be az "AVIR-Monitor" menüpont, mely célja olyan hírek bemutatása, mely más hazai AVIR és nemzetközi ERP fejlesztések tanulságairól szólnak.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-20 09:48

F0001: A SZIE-AVIR rövidítés legyen benne a Home főcímében, ill. SEO-aktivitásként az összes 'head' legyen feltöltve leírásokkal és kulcsszavakkal.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-20 09:40

F0000: Szükséges egy LOG menüpont a második menüblokk utolsó elemeként, melynek forrása az avir/log könyvtár.

Nincs kapcsolódó URL | 2011-01-20 09:06

Kapcsolat
Cím:
H-2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6. I. em. 120.
Telefon: +36-28-410-200 / 3169
Intranet
 
© 2011 MIAU - Innospin - InnoHow