Főoldal Email Referenciák Kapcsolat Statisztika
HU EN
AVIR Egy csapat másként gondolkodó...
 
Keresés
 
 
 
 
Munkanapló/hírek

Keresés a hírek között ( 114 db )Segítség
2011-09-17 08:46Vajon muszáj, hogy mindig és minden suszter cipője lyukas legyen?

Nincs kapcsolódó URL

2011-06-19 07:19SZIE belső benchmarking elemzése 2006-2010

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-19 06:3911 darab típushibával rendelkező rekord módosításra került a felvi-olap szolgáltatásban

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-19 06:28Az IMIR/AVIR/IMIR munkacsoport esetleges jövőjéről folytatott egyeztetések keretében ad hoc elemzési problémák megoldása közben feltárásra került egy adatkonverziós típushiba: egyes %-os adatok, melyek értéke nem érte el az egy százalékot 100-szoros értékkel kerültek rögzítésre (vö. 0.7% vs. 70%).

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-15 14:132011.07.01-től nyári szakmai gyakorlat keretében a "Felsőoktatási Statisztikai Adatok" OLAP-rendszerbe kerülnek átfejtésre annak érdekében, hogy a már egyszer lejelentett intézmény-specifikus keretszámok visszamenőleg rendelkezésre álljanak az 5 évet felölelő akkreditációs folyamatokhoz, mint tranzakciós szinten lefedendő keretszámok...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-13 14:55Vizsgafeladat: reprodukálja és értelmezze a mellékelt feladatot, majd állítsa elő ennek évenkénti rétegeit...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-13 12:56Triviális és innovatív pénzügyi elemzések lehetőségei

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-10 12:52Egyetemi városok, mint életterek SWOT-elemzése

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-10 12:15Tényalapú szakpolitizálás a felsőoktatásban, avagy összefoglaló jelentés az önértékelések módszertani lehetőségeiről

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-07 12:54Összefoglaló jelentés az IMIR/AVIR MCS működésének legfontosabb rétegeiről

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-06 07:41Zárójelentés helyett: A 2011.05.30-i, az intézményi akkreditációt előkészítő értekezlet dicséretesen sokkal feszesebb idő- és tartalmi keretet vázolt fel, mint a szakakkreditációt előkészíteni hivatott 2011.01.04-i fórum-kísérlet. A háttérbeszélgetések alapján azonban a főprobléma továbbra is létező: nem lett még bemutatva egy módszertani húzóerő (demo), egy példamutató részmegoldás (demo), vagyis nem vállalta fel még senki sem azt, hogy egy kart átvilágít mindenkivel közösen, minden részletre kiterjedően és az alkalmazott módszert azonnal betanítja június folyamán, amit mindenki szabadon alkalmazhat saját élethelyzetében, ha akarja, de ha nem, rosszabbat akkor sem alkothat, mint a betanított elvek mentén létrejövő megoldás... Az IMIR/AVIR MCS a szükségszerűségek mentén mozgott előre egy féléven keresztül: volt belőlük elegendő, így nem volt gond a mikro-, a mezo- és a makro-környezet sorozatos "ellenfeszülése". Tehát el is készült 2011. május 31-re a mintaértékű önértékelés + önrevízió, vagyis a módszertan maga (inkl. adatvagyon-kontúrok és elemzési rétegek), mely módszertant sok tucat Hallgató mosolyogva, vagy morogva, de már szintén képes végrehajtani... Vannak kari szakértők, akik ezt a fenti logikát személyesen szívesen fogadnák, s informálisan máris el/befogadták. A jelenlegi helyzetben előre látható: elrendelés, kényszerek és erőforrások híján továbbra sem lesznek bizonyító erejű tranzakciós adatbázisok, az adattörmelékek nem lesznek konszolidáltak, elemzés nélküli önkényes értékítéletek lepik el majd ismételten a szövegpaneleket... Hiszen pontosan ez történt az önértékelések során is...(=önrevízió)..., ahol még a mintaértékű adatgyűjtés és elemzés csak az elrendelt önértékelési folyamattal párhuzamosan tudott lefutni. Most azonban, aki úgy gondolja, kövesse végig az IMIR/AVIR honlap minden egyes bejegyzését pl. kronológiai sorrendben... A módszertan már csak alkalmazókra vár!

Nincs kapcsolódó URL

2011-06-05 16:35Az IMIR/AVIR MCS 2011.05.31-én megszűnt. Az IMIR/AVIR honlap a jövőben egy fajta informális SAXERVEZETI FÓRUMMÁ alakul át, ahová bárki leadhatja a mindennapok során tapasztalt anomáliák részletes kifejtését, mely forrása az esetek zömében a minőségbiztosítás hiánya. Ezen bejelentések alapvetően anonim módon (kérésre: névvel) moderált hírfolyamként kerülnek publikálásra. Íme egy anonim példa: egy minőségbiztosítási rendezvény kapcsán a tanácskozás helyszínére távolról odautazók nem kaptak információkat a szolgálati út finanszírozásáról előre, azaz nem került folyósításra útiköltség-előleg... Oktatás-módszertani és egyéb anomáliák, ill. jó példák a mellékelt (moderált) fórumon kerülnek gyűjtésre:

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-06-05 16:30A szakszerű tervezés egyetemi szinten kényszerűen optimalizálásba torkollik. A mellékelt solver-es megoldás 3 oktató esetén tanórák, konzultációk, projektfeladatok és K+F tevékenységek között osztja fel a személyenként rendelkezésre álló 40-40 heti munkaórát a Hallgatói elégedettség maximalizálása és minimum követelmények betartása mellett. A szomorú valóság a tudás fellegváraiban az oktatott és értett módszertani lehetőségek rutinszerű alkalmazása helyett a totális adathiány, a módszeres tervezés teljes elhagyása...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-05-31 14:47Az IMIR/AVIR munkacsoport befejezi működését 2011-05-31-i dátummal. A munkacsoport a bő 5 hónapos tevékenysége során az alábbi eredményekről számolhat be: az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök Bsc alapszak akkreditációjához szükséges adatstruktúrák (CRM, tud_hatter, student, hr, …), illetve adatbázisok kerültek kialakításra, továbbá ezen tranzakciós adatbázisok mentén készült el a szakra vonatkozó önértékelés is. Az önértékelés készítése során a SWOT módszertan új, tényalapú (bizonyítható) eljárása is kidolgozásra került, valamint több, mint 100 hallgató találkozhatott az eljárással a félév során, amikor a módszertant alkalmazva nagyrészt Gödöllőt érintő elemzések készültek el. A munkacsoport tevékenysége második részében kialakította annak az önéletrajzi adatbázisnak a struktúráját, mely a folyamatos adatkérési igényén túl, a nyomtatványok, jelentések, stb. gombnyomásra történő előállítását támogatja, s mely alapja az intézmény akkreditációs folyamatoknak is.

Nincs kapcsolódó URL

2011-05-31 14:42Az IMIR/AVIR-MCS tagjai (mint bármely más szerződés lejárta előtti személy) a közalkalmazotti szerződés lejártakor kiábrándító procedúrán esnek keresztül: az "elszámolási lap" nevű dokumentummal kellett végig járni az egyetem egyes szervezeti egységeit, igazolandóan azt, hogy nem áll fenn követelés a közalkalmazottak felé. Az elszámolási lap kitöltése során az aláírások szinte automatikusan keletkeztek (nem tekintettek meg rendszereket, nem vettek elő vastag könyveket), az egyik szervezeti egységnél az aláírás után azért megnéztek egy könyvet a "bár-listáról". Munkacsoportunk ezen eljárás helyett egy központi információs rendszert javasol, melyben minden szervezeti egység vezeti adott közalkalmazotthoz tartozó követeléseket és tartozásokat, melyből a bérosztály egy kattintásra megkaphatja a szükséges igazolásokat, így elkerülve az elírások, elgépelések kockázatát is, mely a csapat egy tagjának külön problémát is okozott.

Nincs kapcsolódó URL

2011-05-18 16:02Vállalkozás és a felsőoktatás kapcsolata tranzakciós és modellezői aspektusból

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-05-18 16:02Külső felmérések (interjúk) és az akkreditáció/önértékelés kapcsolata, avagy megfelelő tranzakciós adatvagyonok és értékképző modellek nélkül sem a kérdező, sem a válaszadó nincs könnyű helyzetben...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-05-06 14:59Megkezdődött a GTK AIFSZ képzések (pl. web-programozó) indítását lehetővé tevő workflow-jának minőségbiztosítási szempontú értelmezése/átvilágítása

Nincs kapcsolódó URL

2011-05-06 14:58Megkezdődött a SZIE Szellemitulajdon-kezelési szabályzatának minőségbiztosítási szempontú értelmezése/átvilágítása

Nincs kapcsolódó URL

2011-05-06 14:55Automatizált SWOT-elemzések kísérleti moduljai a myx-free (méretkorlátos) szerveren (és külön intranetes eszközön korlátlan méretű feladatok esetére)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-05-06 14:52Ilyen típusú "jelentések" kialakítását a CV/e-Portfólió adatbázisokból kell tudni levezetni egy korrekt módon felépített intézményi adatvagyon esetén, melyben az adott pályázatba került dokumentumok státuszváltozóként megkapják a tényadatot, hogy erre a célra hivatkozásra kerültek...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-27 19:02A 2011.04.27.-i megbeszélés eredménye: a CV adatbázis berkeken belüli tesztelésének megkezdése a finomítás érdekében. A minél tejesebb körű adatbázis létrehozása kapcsán lehetőség nyílik az ügyviteli folyamatok támogatására (pl. útiköltség elszámolási nyomtatvány azonnali előállítása, euro pass CV automatikus létrehozása stb). Az adatbázis folyamatos épülésekor a teljesítményértékelés egy új, objektív alapokon nyugvó megközelítése is lehetővé válik. FONTOS: kizárólag olyan adatok kerülhetnek begyűjtésre, melyeknek már konkrétan ismert a felhasználás vetületük pl. akkreditációs folyamatok.

Nincs kapcsolódó URL

2011-04-20 15:43A CV adatbázis struktúrája kapcsán felmerült javaslatok: a hivatalosan elismert és használt nevezéktan alkalmazása alapfeltétel (pl.: családi állapot a KSH nevezéktan alapján). A nyelvismeret megkülönböztetése szükséges certifikált, illetve nem certifikált tudás alapján. Minden olyan felmerült kérdésnél, ahol több válasz is adható (pl. e-mail elérhetőségek), illetve a változások is dokumentálhatók, abban az esetben a darabszámok kerülnek vizualizálásra, melynek hátterébe kattintva válnak elérhetővé pl. az e-mail címek. Minden olyan felmerült kérdésnél, ahol fix a választási lehetőségek száma (pl. tudományos fokozat), ott legördülő menü szükséges a felhasználó támogatására. Jövőkép: az egyes nézetek publicitásának meghatározása (írás és olvasás, csak olvasás, módosítás), melyből következően szükséges az egyes főkérdéseknél a rögzítő személy nevének megadása. Oktatók hallgatói véleményezése. Egyfajta online leltár vezetése, azaz mely tárgyak mely személyhez sorolhatók.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-19 23:39Az intézményi akkreditáció megalapozása kapcsán a kari kör-email-ek elemzése azt mutatja, hogy olyan üzenetek szivárogna le olyan szintekre, melyeknek ott nincs üzenet- értéke: pl. vezetői üzenet = "mindenki csak a 2011-es iratmintákat használja", köremail = intézeti vezetők, majd intézeti dolgozók. Az eljárás helytelen, mert a szolgálati út betartása esetén az intézetektől NEM mehetne ki helytelen iratmintát alkalmazó dokumentum, vagyis a figyelmeztetés intézeti szintre vonatkozik csak. Aki egy utasítást adhat ki (pl. kiküldetés elrendelése), annak kell gondoskodni arról, hogy a "buta" munkavállalónak milyen URL-ről, milyen űrlapot kell kitöltenie... A helyes megoldás tehát: a kari szintre eljutó anomáliák szervezeti egységek szerinti gyűjtése, majd a leginkább érintett szervezeti egységek vezetőinek személyes figyelmeztetése. MINDEN problémáért felel valamilyen középvezető: a dolgozó mindenkor lehet buta, de a főnöke elvileg soha sem...

Nincs kapcsolódó URL

2011-04-12 13:42Nagy részletezettségű szervezet-elemzés (demo) német-magyar együttműködés eredményeként: a cél valós vállalati (vö. egyetemi adatokból), a benchmarking-ra alkalmas objektumok/időszakok és attribútumok kijelölése után átfogó statikus és dinamikus értékelést kapni (Y0) ezek kockázatainak feltárása mellett, ill. az átfogó képek mögötti részletek ellentmondásmentességének feltárása

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-11 16:00Teljesítmény-nyilvántartás projektcél lefedést biztosító önellenőrző nézetekkel

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-11 08:40IMIR/AVIR-bemutató (2011.04.12.)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-06 12:47A SWOT módszertan oktathatóságának tesztelése

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-06 11:01Egy, az IMIR/AVIR eredményeit hasznosító tantárgy tervezete...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-05 12:37Megkezdődtek a munkálatok, amelyek az intézményi akkreditáció és az Intézményi minőségirányítási rendszer támogatásául szolgáló folyamatmodellek kidolgozását fogják érinteni. Elsődlegesen a közalkalmazotti felvételhez kapcsolódóan, majd a későbbiekben a PHD fokozatszerzés egyéni eljárás keretében és a szakdolgozati készítés témáját érintően.

Nincs kapcsolódó URL

2011-04-04 16:27A Szent István Egyetem számos szakjára elkészített SWOT analízist támogató xls-ek, melyek alapjául szolgálnak egy olyan tényalapú hírgyártási folyamatnak, amelynek elsődleges célja az egyetemek, karok, szakok leíró adatai alapján történő objektív értékelés és eredményeinek kommunikálása a külvilág felé.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-04-04 14:52KSH-reakciók a publikációk felmérését illető kritikus kérdésekre: "A publikációkkal kapcsolatos megjegyzésével összhangban pontosítani fogjuk a kiadványainkat, jelezve, hogy az adatok halmozódást tartalmazhatnak. Szívesen vesszük, ha megoldási javaslatot adnak arra, hogy a K+F teljesítmény e lényeges mutatóját milyen módon lehetne pontosabban, az adatszolgáltatók nagyobb leterheltsége nélkül, nemzetgazdasági szinten felmérni." A konklúzió nem lehet más, mint az, hogy a MAB mellett (vö. elvárásrendszer hiányosságai) immár az OSAP-hoz való alkalmazkodás/kooptálódás sem jelenthet szakmai szinten tervezési biztonságot az egyes szervezetek, intézmények számára, vagyis a helyes tranzakciós adatkezelést alapjaiban kell újragondolni az ebből levonható összes döntés-előkészítő következtetés együttes rendszerbe foglalását érintően...

Nincs kapcsolódó URL

2011-03-25 20:21Hazai tapasztalatok az egyetemek HR információs rendszerei kapcsán a 2011.03.07-i német-magyar workshop keretében Poór József előadásában

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-25 18:07A 2011.03.07-i német-magyar előadás-sorozat keretében bemutatásra kerültek a teljesítményértékelés giessen-i tapasztalatai Mihály Nikolett előadásában.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-18 15:43Refelxiók a 2011. 03.07-i nemzetközi workshop kapcsán: kibernetikus információs rendszerek összevetése a régi, az új közszféra menedzsmenttel és az üzleti élet megoldásaival

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-18 13:15Ajánlás: Minden szak önértékelése kapcsán az AIFSZ képzésektől indulóan minden ismert/létező hazai képzés potenciális "Hallgató-termelő" képességét fel kell mérni egy-egy szak létszámtervezése és PR-tervei kapcsán. (Az ISZAM esetében a web-programozó képzésre történő utalás kimaradt az önértékelésből, ill. a CRM-adatbázisból, noha ez a képzés generálhatja önmagában is az ISZAM képzés újraindulását. Az önértékelés említette azonban a középiskolák felé tervezett, ill. egyszer már elindított informatika versenyt, mely a szemléletformáló PR fontos része...)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-17 11:182011. március 16-án megkezdődtek az agrár alapszakok Látogató Bizottság által történő akkreditációja. A program a nyitó értekezlettel kezdődött, majd karonként szétválva a vizsgált szakok általános bemutatása történt meg a dékánok által. Az ISZAM szak vizsgálata első lépésként az RGVI könyvtárában került sor, majd ezt követően a Tessedik úti épületben folytatódott elsőként a volt hallgatókkal, illetve a szakvezető és szakirányvezetővel. A szak által tolmácsolt elsődleges üzenet, mely legnagyobb értékének is tekinthető, az az, hogy az alkotási vággyal rendelkező hallgatók a tehetséggondozási program egy speciális formáján keresztül szerezhetnek tapasztalatokat, illetve bővíthetik ismereteiket.

Nincs kapcsolódó URL

2011-03-14 12:38Elkészült a LB jelentésének szimulációja és ennek korrektúrája. A dokumentum célja, hogy a teljes értékelési folyamat átvilágítása megtörténjen az IMIR/AVIR MCS által.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-11 12:40Megkezdődött a doktori iskolai folyamatok átvilágítása is...

Nincs kapcsolódó URL

2011-03-11 12:40Megkezdődött az egyeztetés a KSH-ban a K+F adatgyűjtésért felelős szakértőkkel.

Nincs kapcsolódó URL

2011-03-09 16:35Elkészült az ISZAM önértékelésének átfogó önrevíziója

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-03-09 12:30Az IMIR/AVIR munkacsoport (http://miau.gau.hu/avir) eddigi eredményei alapján alaposan vélelmezhető, hogy MINDEN egyes intézményi jellegű adatbekérés mögött (tehát pl. a doktori.hu-n is) jogilag stabil és írásban minden operatív részletre kiterjedő módszertani dokumentációnak kell(ene) léteznie. Tehát azon kérdésekre is mint pl.: Mi számít citációnak? Egy többszerzős könyv esetén kinek számít egy nyilvánvaló említés citációnak? Egy citációt jelentő URL eltűnése után miként bizonyítható ennek léte? Operacionalizálható válaszok nélkül már a szerzők általi keresgélés sem értelmezhető feladat, intézményi szintű ellenőrzésről nem is beszélve... Tehát az IMIR/AVIR MCS számára, mely szintén kezeli a publikációs adatokat, írásos és nagyon részletes szabályzatok bekérése az egyetlen minőségbiztosítási szempontból értelmezhető út a doktori.hu esetében feltárt anomáliák kapcsán.

Nincs kapcsolódó URL

2011-02-28 15:50ISZAM önértékelés önrevíziója (v1)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-28 12:24Anomália: Most érkezett egy telefon az egyik Tanulmányi Osztály egyik előadójától a következő kijelentéssel: "most írom át az oktató által beírt érdemjegyek és aláírások dátumát a kiadás napjáról arra a korábbi napra, amikor a jegy még adott félévet érinthet." A másik mondata a tanulmányi előadónak egy kérdés volt: Aki nem szerzett jegyet, annak vajon beírhatom én az aláírás megtagadását? Míg az első helyzet lényegében a valóság eltorzítása, addig a második egy racionális (sőt automatizálható) munkamegosztás fel nem ismerése (hiszen bárki, aki jogosult a Hallgató adatait minősíteni, kezelni, miért is ne írhatná be, hogy adott záróidőpontig meg nem szerzett aláírás egyenlő az aláírás megtagadással: sőt ennek automatikusnak kellene lennie...). A minőségbiztosítási átvilágítás ezen anomáliák kapcsán akár pl. a közokirat hamisítás gyanúját is felvetheti...

Nincs kapcsolódó URL

2011-02-23 18:31Ajánlás: Mindhová automatizmusok kialakítása szükséges, ahol csak lehet: látszólag nem IMIR/AVIR alapfeladat a neptun-nal kapcsolatos anomáliák rendezése, de azok után, hogy a jegybeírással egyidejű technikai aláírás-megadást nem kívánja senki támogatni hónapok óta, ma ismét újabb belső feszültség volt tetten érhető az aláírások megtagadása kapcsán. Ahelyett ugyanis, hogy egy félévzáró határidő letelte után a rendszer automatikusan megtagadna mindennemű aláírást azok esetében, akiknek az oktató addig nem adott jegyet és/vagy aláírást, egymással ütköző munkakörök mérlegelik határidők szorításában, mi is adott személy esetén a helyes eljárás. Ez tarthatatlan erőforrás-pazarlás, s megfelelő neptun-szmsz hiányában a helyzet csak egyre súlyosbodik a jövőben...

Nincs kapcsolódó URL

2011-02-23 18:27Ajánlás: Titkosítási szabályzat alkotandó azonnal, amint az egyetem önértékelésével kapcsolatos bármely adat/dokumentum közhasznúságával szemben (mint alapértelmezett értékkel szemben) kétely merül fel a döntéshozókban. Ebben a szabályzatban gyors (azonnali) döntésre vezető, világos eljárásrendeket (kinek van joga kezdeményezni, kinek van jogi dönteni, milyen adatok alapján, milyen szabályok alapján, mennyi idő alatt, ...) kell definiálni, mellyel szemben jogorvoslati út is van intézményen belül. Ennek hiányában mindennemű minőségbiztosítási folyamat fokozatosan el fog lehetetlenülni.

Nincs kapcsolódó URL

2011-02-23 11:53Anomália: Több kérdéses értékű workflow feltárása történt meg az IMIR/AVIR MCS eddigi tevékenysége kapcsán: felnőttképzési beszámoló készítése, oktatói kreditterhelések számítása, új képzések indítása. Az IMIR/AVIR munkacsoport szemszögéből nézve olyan kérdéseknek nem illene megszületniük, ahol a legszélesebb érintetti kör kerül egy adatgyűjtési folyamatban megszólításra. Ahogy a rendőrség a drog-forgalmat a legszűkebb szegmensben, a kereskedelemben ellenőrzi leginkább, úgy a belső adatigényeket mindenkor azzal szemben illik megfogalmazni, aki a legtöbbet tud... Ez a felnőttképzési jelentés esetében az összes érintett képzés egyszemélyi felelőse (ezen felelős megbízott ügyintézője)! Nekik kell tudni megadniuk: kiket vontak be, milyen volumenben, milyen képzésekbe, mikor? Ha valaki most kísérletképpen (=tévedésből?) azt kezdené állítani, hogy minden létező képzésben részt vett a-b-c-d- óraszámban, akkor ezzel máris szétesett az adott képzések konzisztens adatközlése. Noha a képzésszervező képes lenne az összes óraszámot lekulcsolni személyekre. Ezzel szemben a személyek jelentéseinek összege csak véletlenszerűen lesz annyi, ami az oktatott óraszám szerint kellene, hogy legyen... (vö. levelező képzés óratartásról szóló formanyomtatványa: ezeknek az űrlapoknak, fizika tanórában vagy terhelési százalékban kellene egyetlen kérdést firtatni: a tárgyfelelősön túl, ki vett még ténylegesen részt a képzésben. Ez pedig nem más, mint egy munkanapló, melyet elvileg minden megtartott óra után/előtt lehet egy központi adatbázisba online felküldeni.) Tehát személy szerint mindenkinek tiltakoznia kellene minden erőforrás-pazarló adatgyűjtés és értelmetlen adatfeldolgozás ellen. S egyben jelezni kell minden potenciális döntéshozó számára, hogy az ilyen jellegű adatkezeléseket a jövőben tiltani kellene. Akit olyan adatkezelési feladatra kérnek fel, aminek nincs szakmai értelme, elvileg köteles aggályait írásban jelezni a parancsot kiadó felé (lévén a főnök is ember, tehát ő is tévedhet), s a parancs írásos megerősítését az aggályok tükrében kérni kellene. A legutóbbi tiltakozásom az oktatói kreditekkel kapcsolatosan vélelmezett anomáliákhoz kötődött, mely problémás köremail olyan közléseket tartalmazott rel. nagy nyilvánosság előtt a túlzott kreditszámok kapcsán, melyek akár rágalmazásnak, hitelrontás, a jó-hírnévhez fűződő jogok sérelmének is felfoghatók... A minőségbiztosítási folyamatok egyik leágazása ugyanis a jog: a PTK és a BTK, ill. az adatkezelés szabályai (stb.)... A jelenlegi (felnőttképzési jelentés) probléma helyes adatkezelési megoldása egy központi nyilvántartás lenne, melybe a képzések felelősei adott rendszerességgel kötelesek egy adott adatkezelő számára minden olyat átadni, mely a jelentésben kell, hogy szerepeljen. Téves, hiányos, késedelmes adatközlés esetén a képzéseket érintő rezsi hibás teljesítésenként pl. 1-1 %-kal nőne szankcióként. Ennyi lenne egy 'helyes' szabályozás magva, s persze a sok ördögi részlet a végrehajtási utasításokban...

Nincs kapcsolódó URL

2011-02-16 20:01Az IMIR/AVIR munkacsoport az ISZAM képzés önértékelésének megalapozása kapcsán feltárt módszertani rétegek (pl. SWOT, tanulási mintaképzés, jelentéskészítés, adatvagyon-gyűjtés/értelmezés, szakértői rendszerek fejlesztése) taníthatóságát a 2011-es tavaszi szemeszterben különböző nappalos és levelezős képzések Hallgatóin tesztelik annak érdekében, hogy bizonyítást nyerjen, mely módszertani ajánlások milyen betanulási problémákat vetnek fel. Az IMIR/AVIR MCS ajánlásait tömegesen csak jól felkészített, kontrolling-kompetenciákkal/érzékkel rendelkező munkatársak képesek hatékonyan hasznosítani. Az elmúlt évtizedekben kialakult adatkáosz, redundancia, (ön)-ellenőrzés- és vezérléshiány alapvető oka, hogy nem állt rendelkezésre módszertanilag és számítástechnikailag jól képzett munkavállalói réteg még a tudás fellegváraiban sem. A megfelelő kompetenciák hiányában olyan tűzoltó jellegű parancsok születtek és kerültek végrehajtás, melyek minden egyes nappal csak növelték a hatásosság- és a hatékonyság-veszteséget. Ezen gát áttörése, mint minden esetben a life-long-learning logika adaptálásának sikerén múlik... A szabványos feladatvégzés (vö. swot-szabvány, inkl. adatvagyon-gazdálkodási háttérismeretek) feltételeinek kiérlelése nélkül a potenciális munkavállaló olyan döntési helyzetekkel marad magára, melyek meghaladják egy átlagos egyetemi! munkavállaló problémaérzékenységét és intuitív kapacitásait (pl. csak szöveges önértékelést elváró részek jelzőinek bizonyításához szükséges adatvagyon és elemzési logika feltárása saját hatáskörben).

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-16 19:49Az ISZAM önértékelésének aktuális állapota

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-10 10:00A 2011. február 9. én lezajló megbeszélés jegyzőkönyve, mely az önértékeléssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő típushibákat is tartalmazza.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-09 15:40Elkezdődött az Egyetem Minőségügyi vezetője által javasolt javítási lehetőségek beépítése az ISZAM önértékelésbe.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-09 14:09A GVAM szakhoz tartozó tantárgyak és tantárgyfelelősök adatbázisát az alábbi linkre kattintva tekintheti meg.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-08 21:55A GVAM szak által érintett oktatók tranzakciós adatbázisa

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-04 13:08Belső egyeztetés alapját jelentő ISZAM-önértékelés (v12)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-04 07:55ISZAM önértékeléshez: swot-vitaanyag (valós és vélelmezett előnyök/hátrányok automatikus feltárása és szöveges értelmezése)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-04 07:54ISZAM önértékelés (v11)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-03 07:55Önértékelés (v10)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-02-01 18:42ISZAM önértékelés (v9)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-31 17:54SWOT-elemzés, ahogy az a Nagykönyvben meg van írva: minden jelenséget a versenytársak alapján kialakított erőtérből levezetett NORMA érték alapján lehet gyengének, vagy erősnek tartani statikusan, ill. megfelelő adatvagyon esetén dinamikusan...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-31 17:44Az ISZAM önértékelésének aktuális változata, (ahol a köztes változatok a v(i) átírásával érhetők el)...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-30 21:07A humáninformatika / személyügyi informatika oktatás keretében a HR-Hallgatók az egyetemet, mint tanüzemet szemlélik. Az egyik feladat egy neptun-SZMSZ tervezet elkészítése volt...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-26 20:42Az információbrókerek és adatbányászok IMIR/AVIR-projektet (minőségbiztosítást) érintő kapcsolatának teljes ívet átfogó (valós esettanulmányra alapozó) demonstrálása konspiratív önigazolások levezetése érdekében, ill. operatív döntések hatástanulmányainak megalapozására hasonlóságelemzési szimulátorok építése mellett.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-26 19:16Az ISZAM önértékelés aktuális változata...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-26 18:07A neptun-ban jelenleg indul a 2011-es tavaszi szemeszter előkészítése. Ideális esetben az összes kurzust az előzmények elemzése után egy központi algoritmusnak kellene kiírnia, s erről értesítenie kellene az oktatókat, mint elvégzendő feladatról...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-22 19:40Ajánlás: 'Stilisztikai'/logikai és stratégiai (évek óta érvényes, évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatokra támaszkodóan kiérlelt szabvány-javaslatokra alapozó) megoldási variánsok a módszertani alapjait tekintve önmagában is ingatag lábakon álló C-SWOT elemzések készítői számára...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-21 20:58Az ISZAM önértékelésének belső intézményi bemutató előtti állapota...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-21 13:24Ajánlás: Szak, ill. szakirány szinten érdemes egyben tervezni a tematikákat. Ennek tranzakciós szintű vetülete a tantárgyankénti legfontosabb pl. 100 szakkifejezés sorrendje. Ezen adatok alapján már kimutatásvarázslással minimalizálhatók a redundanciák. Szakmai egyeztetések keretében csökkenthetők az azonos szakszó alatti definíciós anomáliák. Amennyiben az akkreditálandó szakterületnek van saját idealizált kulcsszószedete, akkor feltárhatók az elfelejtett, ill. le fedni nem tudott területek...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-21 13:10Ajánlás: Az összes önértékelést érdemes egy preambulummal kezdeni, mely kitér arra, milyen módszertan alapján születtek meg az önértékelési űrlap kérdéseire a válaszok. Ennek első rétege egy központi állásfoglalás, mely rögzíti, milyen kötelező adatgyűjtési/jelentéstételi folyamatok vannak/voltak érvényben az akkreditáció által érintett időszakban. Ez nem más, mint egy IMIR/AVIR_OSAP = ISAP, azaz Intézményi Statisztikai Adatgyűjtési Program (vö. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program). Az ISAP fel kell, hogy sorolja azon jelentési kötelezettségeket (pl. KSH-űrlapok száma, időpontja, megnevezése, ill. kari teljesítményértékelési felmérések űrlapja, pályázati adatgyűjtés rendje, stb.), melyek szabályozott keretek között folynak/folytak az elmúlt 5 évben. Itt említendők a beszámoló jelentések (vö. Babatpuszta).

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-21 08:33Ajánlás: Az ISZAM szak (tranzakciós adatbázisokra és ezekből levezethető jelentésekre alapozó, bizonyítás-elvű) önértékelésének aktuális állapota

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-21 08:30Neptun-alapú kreditszámítás oktatónként a tárgyazonosság és a szemeszterenkénti egyidejűségi feltételek alapján (ajánlás)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-20 15:48Szabadságok torlódásának minimalizálása (ahogy egy Hallgató látja), avagy ajánlások a korrekt tervezési folyamatok megalapozásához (a személyügyi informatika tárgy keretében készült önálló feladat)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-19 17:41Az ISZAM önértékelés aktuális állapota

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-19 09:32Az egyes képzések esetén a szakvezetés által bekért HR-adatoknak központi adatbázisból kellene származniuk. Erről szólt a személyügyi informatika tárgy keretében született Hallgatói önálló feladat is (vö. http://miau.gau.hu/avir/public/pl_v5.doc). Javaslat: a jelenleg folyó szak-előkészítési folyamatok mihamarabbi támogatása, vagyis az ott összegyűlt adatok adatbázisba forgatása, majd ezen adatbázis felkínálása minden további adatkérés kapcsán. A felkínálás keretében az egyes oktatók nem üres sablonokat, hanem az adatbázis alapján előzetesen feltöltött tartalmakat kapnak azzal a felkéréssel, hogy esetleges módosulásaikat vezessék/vezettessék át az adatbázisba azonnali hatállyal. Ennek megtörténtét a tranzakciós dátumok alapján a szakvezetés látja. A módosulások elmaradása pedig bizonyítható ténnyé válik, mely a szakkal kapcsolatos kockázatok tudatos növelését jelenti...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-18 20:01Az ISZAM szak múltjának elemzése nyomán felvázolt ajánlások vélelmezhetően teljeskörűen az ISZAM esetében sem kerülnek feltöltésre az önértékelés lezárásáig. Tehát az ISZAM saját önrevízióját foglalja keretbe, mely során kivételesen nem az lesz az üzenet, hogy milyen adat nem bizonyítható alulról közelítve, hanem az, mekkora mértékben haladható meg a demo-ban is jelentős ténymennyiség immár önértékeléssé sűrítve a MIAU/ITT/MY_X összes (spontán) hírét, az ISZAM-történetét...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-18 19:58Megfontolandó részeredmény: a neptun és az egyéb adatvagyonok minősége alapján egyre egyértelműbben látszik, hogy az IMIR/AVIR-adatbázisok felállítása megkerülhetetlen. Ezek kialakítása olyan munkanaplókra kell, hogy támaszkodjon, melyet bármilyen laikus képes feltölteni: pl. óratartás-dokumentálása, ill. eseménynaptár (vö. mellékelt tanszéki hír-áradat). Ezen emlékeztető jelzések alapján szakonként/karonként egyetlen egy adatvagyon-gazda kellene, hogy egyedül táplálja az IMIR/AVIR-adatbázisokat, vagyis a nyers hírekből olyan konszolidációkat hajtson végre, mely konspiratív és valós szinten is jelentésképessé teszi a tények adott nézeteit. Ez a munkakör eddig nem létezett: ez nem újságírás, nem szóvivőség, ez az adatvagyon-alapú (tény-alapú) arculatteremtő munkaköre! Egy speciális információbróker, akinek nincs más feladata, mint a tények apró darabjaiból olyan mozaikokat (jelentéseket) felépíteni, melyek egy üzenetet sugallnak: a kar/szak imázsát stabilizálva...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-18 18:06Gratulálunk az MKK-nak és az ÁOTK-nak, de a GTK sem lehet szomorú! A mellékelt elemzés világosan jelzi, hogy a rendelkezésre álló adatvagyon, némi méretfüggőség elfogadása után (a nagyobb a szebb elv mentén) gyors és egyszerű rangsorolást eredményez az agrár területen működő karok között a 2009-es állapotfelvétel alapján... (részlet egy most készülő ISZAM-szakdolgozat modell-számításaiból: módszer = hasonlóságelemzés Y0-eljárás, cél: annak bizonyítása, hogy minden objektum azonos értékű)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-18 17:35Impulzusok egy elemzés-orientált önértékeléshez: HA egy önértékelés rákérdez arra, hogy "Biztosítja-e tangazdaság a főbb növény- és állatfajokhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek elsajátítását?", ill. arra, hogy "A tangazdaságban a kor igényeinek megfelelő-e a technológiai színvonal?", akkor ezen kérdésekre MAB-normaértékek nélkül is lehet objektíven válaszolni: ha a következmény változó (időben és térben kialakított objektumok esetén) a Hallgatók külsősök (pl. munkaerőpiac, intézményközi versenyek) általi megítélése és a befolyásoló tényezők között ott szerepelnek a tangazdasági paraméterek, akkor a sikeresség-szimulátor felállítható. Akkor is lehet rangsort képezni a tangazdaságokról, ha ezeket egy fajta ideálhoz (Y0) viszonyítjuk. Emellett a korszínvonalának való megfelelés sem más, mint az ideálhoz viszonyítás egymással versengő tangazdasági állapotkombinációkra vonatkoztatva. Vagyis a MAB-normák hiányában hasonlóságelemzési normák képezhetők...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-18 10:30A tudományos háttérről gyűjtendő/gyűjthető adatok soronként egy-egy potenciális folyószöveges mondatot jelentenek, melyek akár sablonszöveg-generálás keretében is előállíthatók. A cél azonban az, hogy maguk a jelentések legyenek elegendőek az akkreditőr részére, aki nem stilisztikai bravúrokra, hanem ellenőrizhető tényekre kell, hogy kíváncsi legyen...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-18 10:26Ajánlások az önértékelés "a szakon folyó képzés tudományos háttere" című fejezethez: A folyószöveges KKK bizonyítékainak hiányát feloldandó hasznos lehet a szakmai műhelyek (a kutatási projekteken túl mutató tudományos kapcsolatok, eredményeik és HR-aspektusaik) katalogizálása... Ezen adatokra alapozó jelentések nélkül minden folyószöveg támadható, ill. csak esetlegesen fogadható el...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-18 09:50A neptun, mint tény-konténer átvilágításának tapasztalatai: arra a kérdésre keresve a választ, mennyi kredit és tantárgy kapcsolódik dinamikusan egy-egy oktató nevéhez, a neptun jelenleg nem képes semmilyen zárt és ellenőrzött választ adni, hiszen ennek feltöltését a kari tanácsi határozatok alapján nem előzte meg offline monitoring és kontrolling nézetek sorozata, melyből a tervezési és az archív tartalmak mindenkor széleskörű ellenőrzés után kerültek volna be a neptunba. Más szavakkal: már a kari tanácsi határozatok előkészítését is meg kell, hogy előzze az akkreditációs szempontól ellenőrzött nézetek előállítása, hiszen miért is kellene olyan határozatot hozni, mely minőségbiztosítási szempontból kétes értékűnek minősül már a javaslati fázisban is...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-14 16:29Az IMIR/AVIR MCS időtervének fontosabb állomásai: 2011.02.15 a munkacsoport kialakítja az ISZAM mintaértékű önértékelését, ennek alapján ajánlásokat fogalmaz meg minden érintett számára, szakvezetői felkérésre belső ellenőrzéseket hajt végre a félkész önértékeléseken. 2011.02.16-tól megkezdődik a leadott önértékelések önigazoló/önrevíziós belső ellenőrzése, s ennek kapcsán az adatbázissá szervezhető adatvagyon-részek azonnali összevezetése, erre az adatvagyonra alapozó jelentések és elemzések kialakítása. 2011.05.31-ig folyamatosan kerülnek feltárásra az intézményi akkreditáció (vö. IMIR) támogatását immár időben lehetővé tevő aspektusok, ill. minden más, egységes központi adatkezelést feltételező adatáramlás (pl. PEJ) átvilágítása. 2011.06.01-t követően, mandátumhosszabbítást feltételezve, az addig feltárt és még meg nem oldott szabványosítási, adatbázis-építési, jelentéstételi és elemzési feladatok kerülnek sorra...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-14 16:24Az IMIR/AVIR munkacsoport támogató és biztató hozzászólásokat kapott a közigazgatási kontrollerek önkéntesen alakított csoportjától...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-14 16:22A 2005-ös (MAB által elfogadott) szakindítási dokumentáció részleges átvilágítása tranzakciós adatvagyon-kezelési (bizonyítottsági) szempontból...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-12 16:12Befutott az első kooperációs email: ennek értelmében a feladó várja az INTÉZMÉNYI szintű kredit-összeszámítás központi támogatását, s egyben felajánlja az eddig összegyűjtött adatait.
Jelenleg még nem született egyetemi szintű döntés arról, ki mit mikorra tud és fog átadni az önértékelések ellentmondásmentességének támogatására. A kredit-összeszámítás önmagában is egy módszertani kérdéshalmaz, mely választok sorozatára vár (részben a MAB-tól magától)... Ennek ellenére: folyamatban van olyan neptun-lekérdezések kialakítása, melyek kapcsán egy-egy oktatóhoz tárgyak, s így kreditek hozzárendelése megtörténhet. Ezek tehát az alapadatok. De ezek értelmezését/feldolgozását érintik majd a MAB/SZIE válaszok (pl. mi számít intézményi szinten azonos tárgynak: pl. jelzővel ellátott tárgynevek (gazdasági =?= üzleti informatika).

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-12 16:10Az önértékelés keretfeltételeinek átvilágítása (vö. mab001.doc) és a hiányzó tranzakciós szint kialakítási kísérletei nyomán megállapítható, hogy bizonyos esetekben a MAB felé jelezni kellene, a kérdésmegfogalmazás túl tág formája akkreditálhatatlanná, bizonyíthatatlanná teszi az adott fejezetet. Javaslatként fogalmazható meg: pontos tranzakciós kötelezettségek előírás, pontosan definiált riportok elvárás (pl. szakmai műhelyek, kooperációk helyett legyen elvárás az adott intézmény bármilyen együttműködési szerződésének egységes szemléletű nyilvántartása, ill. az ott katalogizált objektumok szakokhoz rendelése, a kapcsolati formák előre megadott sablonjai szerint - részletek hamarosan...)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-12 16:05Az IMIR/AVIR munkacsoport megalakulásakor aláírt titoktartási nyilatkozatok és a tervezett IMIR kapcsán felmerült annak szükségszerűsége, hogy a titokká minősítés folyamata önmagában is minőségbiztosításra kerüljön (pl. ki mit mikor mennyi időre, milyen indoklással és eljárás keretében minősíthet titoknak?, ill. ha egy adat védett, akkor milyen eljárásrend szavatolja azt, hogy a titoksértő személye, s a titoksértés időpontja, ténye, módja bizonyítható legyen...)

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-12 16:02A GYIK témaköreihez felkínált WIKI-keretrendszer lehetővé teszi, hogy BÁRKI (regisztráció után) észrevételeit, javításait megtegye. Ezek a laptörténeten keresztül mindenki számára publikusan követhetők...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-12 16:01Bejelentés: annak érdekében, hogy az IMIR/AVIR munkafolyamatokhoz szükséges döntések mindenkor rendelkezésre álljanak a munkacsoport vezető ideiglenes jelleggel (visszavonásig/megerősítésig) döntéseket hoz minden nyitott kérdésben (mint szabvány-javaslat): ilyen kérdés többet között az adatok publikussága, mely kapcsán alapértelmezés szerint: minden, az akkreditáció kapcsán érintett tranzakciós szintű adat publikus (pl. az oktató születési éve, melyek jó részt az Interneten "szétszórt" CV-kben könnyedén eddig is beazonosíthatók voltak.

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-12 13:48Napirenden van, vajon legyen-e és milyen szerepe az IMIR/AVIR munkacsoportnak az IMIR kapcsán a munkaszerződések előkészítése során (a munkacsoport tagjai által feltárt) anomáliák kezelésében (pl. párhuzamosítható és egymásra épülő folyamatelemek optimális kialakításában)

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-12 13:46Napirenden van, vajon legyen-e és milyen szerepe az IMIR/AVIR munkacsoportnak olyan adatok kezelésében (pl. PEJ, esélyegyenlőség/környezeti fenntarthatóság), melyek több önálló (pl. EU) projekt kapcsán ellenmondásmentes adatközlést várnak el...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-12 13:44Megkezdődött a szabvány-javaslatok követhetőségének/közérthetőségének többszintű, belső tesztelése: egyrészt a módszartani ajánlások mindenkori írott változatának aktív/operatív (önértékelésbe torkolló) értelmezése folyik nap, mint nap. Másrészt a TKI IMIR/AVIR MCS által még tovább nem képzett tagja mérik fel a szabvány-javaslatok saját mindennapi rutinjaikra gyakorolt hatását. Emellett folyamatosan monitorozódik a módszertant még alapvetően semmilyen módon nem ismerők problémáinak halmaza. Ennek első eleme (mely a tervezett IMIR-t közvetlenül érinti) az, hogy egyes, az önértékelések kialakításában érintett szereplők bizonyos adatforrások által nem kerülnek kellően komolyan vételre.

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-11 20:07Az ISZAM önértékelése kapcsán felmerült kérdések és címzettjei

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-11 19:33Az ISZAM önértékelés első részlete a kapcsolódó bizonyítékok részleges beazonosításával együtt (megj. a hiányzó bizonyítékok kapcsán képződő kérdések, címzettek hamarosan)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-11 12:50Neptun tapasztalatok: Az IMIR/AVIR munkacsoport megkezdte a neptun átvilágítását. Ennek elsődleges eredménye, hogy minden esély megvan arra, hogy a neptun által jelen pillanatban kínált adattartalmak kezelése hosszú távon hasznos keretként legyen értelmezhető. A neptun-lekérdezésekkel szemben logikai elvárás, hogy egy-egy objektumkör (pl. Hallgató) minden ellenőrző attribútuma kerüljön hasznosításra (pl. csak azon Hallgatók listája kell, akik kurzustagok ÉS ezen jelentkezést határidőn belül tették meg ÉS ... ÉS ...). Ez a durva ellenőrzési stratégia akkor eredményezhet csak helyes kimenetet mindenkor, ha minden tárolt tartalom teljes és helyes. Minden egyéb esetben csak részleges eredmény hozható felszínre. A hiányok ellen azonnal lépnie kell. A téves adat-tartalmakat azonnal korrigálni kell. A téves belső összefüggéseket azonnal fel kell oldani. Abban az esetben, ha egy sql-kimenet és eredménye tárolásra került (képernyőkép, xml, ill. adatvagyon), akkor ez többet soha nem eredményezhet mást, csak ha jogellenesen visszamenőleges hatállyal a rendszer tartalma módosul (amennyiben a lekérdezés része a tranzakció időpecsétje).

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-11 12:39Kivonat a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet mai értekezletének emlékeztetőjéből: Az IMIR/AVIR mottó jegyében minden akkreditációs és minőségbiztosítási ajánlást meg kell valósítani az TKI-ban. Ennek érdekében: meg kell tervezni a (oktatási és egyéb) teljesítmények naplózását, vagyis pl. a közös naptárhasználatot ennek megfelelően kell kialakítani. Emellett: előkészítés alatt áll egy munkatársaknak szóló oktatási anyag, mely az IMIR/AVIR működéséhez szükséges alapismereteket foglalja össze...

Nincs kapcsolódó URL

2011-01-10 17:25Meghívó! (2011.03.07-én német-magyar workshop az egyetemek korszerű menedzsmentjéről)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-08 13:39Az ISZAM-munkanapló folytatása...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-08 12:57Megkezdődött a külső információs rendszer kialakítása, vagyis egy intézményközi benchmarking-ra alkalmas adatvagyon feldolgozása (ISZAM-szakdolgozat keretében)

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-06 17:49Gyakran Ismétlődő Kérdések II.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-05 12:32Az I szakakkreditációs tájékoztató prezentációs anyagát az alábbi linken tölthetik le.

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-05 10:10Az első önértékelő felmérés eredményei: anonim potenciális felhasználók kérdései és az IMIR/AVIR MCS válaszai

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-05 08:39Ajánlások támogatása szóbeli konzultációkkal: amennyiben az egyes ajánlások önmagukban nem értelmezhetők kellően könnyedén, a szükséges szóbeli egyeztetésre természetesen az IMIR/AVIR munkacsoport tagjai előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állnak...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-05 08:33A 2011.01.04-i tanácskozás alapján az alábbi konkrét szolgáltatásokat nyújtja az IMIR/AVIR MCS:
- ajánlások kiadása: ezek segítségével az egyes numerikus jelentés részek mögötti tények rendszerezhetők
- február 15-ig az önértékelés bármely készenléti szintjének ellenőrzése, mely keretében az esetleges részlegességi, logikai, numerikus hibák feltárása várható el
- február 16-tól minden leadott önértékelés mögötti numerikus adatok tételes ellenőrzése, az ellenőrzés alapjául szolgáló részletes adatvagyonok adatbázisba fejtése, önrevíziós pontok feltárása, a legjobb gyakorlatok katalogizálása a későbbi adatgyűjtések érdekében
- problémák/kérdések folyamatos gyűjtése, állásfoglalások kiadása, bekérése, ezek publikálása (vö. GYIK) az IMIR/AVIR honlapon
- szakvezetői mintaértékelések telephelyi végrehajtásának támogatása
az önértékelési fejezetek központilag kezelendő adattartalmának feltárása, kialakítása, ellenőrzése
- folyószöveges értelmezések szabványosítása az egységes intézményi kép megteremtése érdekében, vagyis amit az egyik szak tartalmilag helyesen kezelt, annak a többi szak esetében is mérlegelni kell a bevonását, átgondolását
- további javaslatok befogadása és szolgáltatási palettába illesztése...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-04 20:591. számú ajánlás: minden szak esetén egységes szerkezetben tárolható személyügyi adatok keretrendszere és ezek bizonyítását támogató részletek - mintapéldákkal...

Kapcsolódó URL megnyitása

2011-01-04 15:43A 2011. január 04-i egyetemi tájékoztatón felmerült kérdések kapcsán a munkacsoport minden eddigi dokumentumához ezennel mindenki mindenki korlátozás nélkül hozzáférhet. A dokumentumok jelenleg a munkacsoport belső egyeztetéseinek állapotait tükrözi. Az ígéreteknek megfelelően a felhasználóbarát nézetek napról napra készülnek. Ennek első fejezete a HR-adatok egységes rendet feltételező gyűjtését mutatja be. A második ügyfélbarát dokumentum egy napló lesz, melyben az ISZAM szak akkreditációjának lépései kerülnek bemutatásra. A hozzáférést az IMIR/AVIR rendszerhez a MAB szakértője is kérte, s meg is kapta...

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-29 13:46A párhuzamos szak akkreditációs dokumentum további feldolgozása : az ISZAM szak kapcsolati pontjainak feltárása az alábbiakon keresztül: potenciális hallgatók, hallgatók, végzettek, munkaerőpiac, más szakok itthon és külföldön.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-28 14:44Ki minősíti a minőségellenőröket, avagy habár valóban nagy erőfeszítést jelent saját folyamataink minőségbiztosítása, de úgy lehetünk hitelesek mások szemében, ha már a saját folyamatainkat is ellenőrizzük. A MAB weblap nyitóoldalának hibalistája.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-28 14:25A Magyar Térinformatikai Társaság pályázati felhívása egyetemi és főiskolai hallgatók részére "Web portál kialakítására"

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-28 13:152010. 12. 25-én elkészült a kifelé történő levelezéshez használatos sablon.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-28 12:542010. 12. 23-án felkerült az IMIR/AVIR munkacsoport honlapjára a munkatársak bemutatása, leírás.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-22 15:15Elkészült az IMIR/AVIR honlap. Így ott lehet nyomon követni az intézményrendszer akkreditációjával kapcsolatos eseményeket...

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-22 15:01Belső döntés: Az adatfelvitelnél a nevek titulus nélkül kerülnek rögzítésre. Indoklás: A feltűntetett tudományos fokozatból következik a titulus és az adatok rendezésekor zavart okozna. Emellett első körben nem beazonosítható, hogy használja-e a titulusát az igazoló okmányaiban, valamint a MAB akkreditáció során ez nem számít minősítési szempont. Amennyiben valaki ragaszkodik saját titulusának feltüntetéséhez, egy státuszváltozó bevezetésével megoldható.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-22 11:352010. december 21-én megtörtént az IMIR/AVIR munkacsoport nyitómegbeszélése, ahol minőségbiztosítási elveket követve kiosztásra kerültek a feladatok, valamint meghatározásra kerültek a teljesítménynaplóban használatos attribútumok. A kapcsolódó hivatkozás címére kattintva megtekintheti a teljesítménynapló sablonját.

Kapcsolódó URL megnyitása

2010-12-21 22:51Az IMIR/AVIR-hírügynökség megkezdte működését. A mai naptól megtalálható lesz benne a munkacsoport minden fontos lépése, eredménye, üzenete. Ha kérdése van, forduljon bizalommal Vrabély Balázshoz, a munkacsoport kommunikációs vezetőjéhez (tel: 3169)

Kapcsolódó URL megnyitása

Kapcsolat
Cím:
H-2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6. I. em. 120.
Telefon: +36-28-410-200 / 3169
Intranet
 
© 2011 MIAU - Innospin - InnoHow